AAD Takım Yönetmeliği

(9 Nisan 2016)

A. Dernek İçinde Takım Kurma Koşulları
1. Takım kurucu üyesi (Kaptan),Dernek bünyesinde en az 6 genel oyun oynamış olması gerekir.
2. Takım üyelerinin her biri Dernek bünyesinde en az 4 genel oyun oynamış olması gerekir.
3. Takım üye sayısı en az 8 kişi olmalıdır. Tüm oyuncular oyunlara devamlılık arz etmelidir ve bu 8 kişi asil yada sporcu üye olarak dernek bünyesinde olması gerekir.
4. Kurulacak takımın öncelikle dernekçe onaylanacak bir tüzüğü olmalıdır.
5. Takım için seçilecek isim, imaj, logo çalışmaları daha önce hiçbir oluşum tarafından kullanılmamış olmalı, hatta başka bir oluşumu çağrıştırmamalıdır.
6. Takımda üniforma bütünlüğü sağlanmalı ve ilerleyen dönem içerisinde de bu bütünlüğe riayet edilmelidir.(T.S.K. / Özel Harekat / Emniyet Güçleri üniformaları Dernek takımlarınca kullanılamaz.)
7. Takım; kurulumu onaylandığında patch lerini yaptırmalı ve oyunlara patch leri ile iştirak etmelidir. (Tüm takımlar Dernek patch ini hangi oyunda olurlarsa olsunlar takmak zorundadır)
8. Takıma ait en az bir adet flama ya da bayrak yaptırılarak her oyuna getirilmelidir.
9. Takım envanterinde, mutlak surette geniş kapsamlı bir medic kit bulunmalıdır.
10. Kurulacak Takım, Dernek Yıllık oyun takvimine uymakla mükelleftir. Dernek oyunu olmadığı haftalarda takımlar istedikleri organizasyonda serbestçe oynayabilirler.
11. Dernek bünyesinde kurulan her takım dernek tüzüğüne harfiyen riayet etmek zorundadır.
12. Takım kurmak isteyen kaptan, belirlediği kadro ile bir liste oluşturarak Dernek Yönetim Kurulu onayına bunu yazılı olarak takım tüzüğüyle birlikte sunmak zorundadır.
13. Dernek yönetimine başvuru dilekcesi ve evrakları ulaştıktan sonra, takım adı altında kadro listesi 15 (onbeş) gün süresince derneğin resmi sosyal medyasında ve ilan panosunda ilan edilir.
14. Yeni takıma 15 günlük askı süresinde yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıklar, Anadolu Airsoft derneği iç disiplin yönetmeliği ile disiplin ve ceza yönetmeliğince değerlendirilerek Anadolu Airsoft Derneği Divan Kurulunda çözüme ulaştırılır..
15. 15 günlük askı süresinde itiraz görmeyen takım Dernek yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek dernek takımı olarak ilan edilir.
16. Tüm gereklilikleri yerine getirdikten sonra, derneğe katılmasında bir sakınca görülmeyen yeni takım’ın hazırlıklarını en geç 2 oyun süresi içinde tamamlaması zorunludur.
17. Yönetim onayı ve ilgili takım kaptanının onayı olmaksızın hâlihazırdaki bir Dernek takımından oyuncular yeni kurulacak bir takıma geçemezler. Üyesi bulunduğu takımın olurunu alan üyeler derneğe müracaat ederekten takım kurma oluşumu içersine girebilir. Hali hazırda bulunduğu takımının olurunu almayan üyeler takım oluşturabilmek için en az 1 yıl önce dernek kayıtlarında mensubu oldukları takımdan ayrıldığına ilişkin kayıt şartı aranır.
18. Belirli sayıya ulaşan takımlar, eğer isterse 8 kişi olmak kaydıyla bir tim’i takıma dönüştürebilir. Bu dönüşüm yine yukardaki süreç dahilinde 15 günlük askı süresini müteakiben onay yazıları ile (Takım Kaptanı ve Dernek Yönetim Kurulu) dernek tutanaklarına işlenmek suretiyle ilan olunur..

B. Derneğe Takım Olarak KatılmaKoşulları
1. Başvuruda bulunan takım diğer bir Airsoft derneğine üye olmamalıdır. Üyeliği var ise Dernek Tüzüğümüze göre bu sonlandırılmalı ve bu sonlandırma üzerinden en az 6 (altı) dernek oyunu geçmiş olmalıdır.
2. Başvuruda bulunan takım öncelikle dernek üye olma şartlarını yerine getirecek ( minumum A 3 te belirtilen yeter sayı ) ve katılım talebini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirecektir. Yönetim kurulunca A 13 e uygun olarak onay süreci başlatacaktır. A 14 ve A 15 sürçlerine uygun olarak takım üyeleri kabul edilecektir.Derneğe kabul edilen takımlarda dernek aidatlarının da ödenmiş olması koşulu aranacaktır..
3. Başvuruda bulunan takım , Dernek çatısı altında faaliyet gösterecek hale gelene dek dernek tüzük ve yönetmeliklerine tabi olarak hareket edecek ve oyunlara kendi takım işaretleri ile katılabileceklerdir.
4. Takım kurma şartlarındaki tüm bağlayıcı maddeler başvuru yapan takımı ve üyelerini de aynen bağlar.
5. Başvuru yapan takım kaptanı kendi takımının tüm resmi evrakının tamamlanmasından sorumludur.